LPG VS AC ใช้แก๊สอะไรสำหรับการเชื่อมและตัดดี?

งานเชื่อม

งานเชื่อม

งานเชื่อม : แนะนำเป็น แก๊ส AC ให้แนวเชื่อมสวยและแข็งแรงกว่า เพราะแก๊ส AC บริสุทธิ์กว่า LPG

ตัวอย่างชุดเชื่อม AC

งานตัด

งานตัด

งานตัด : แนะนำเป็น แก๊ส LPG ตัดได้เร็วกว่าเนื่องจากใช้แรงดันได้เยอะกว่า AC

ตัวอย่างชุดตัดแก๊ส LPG

หากเป็นการตัดหรือเชื่อม ในพื้นที่อับอากาศ,ในห้อง,ในหลุมหรือบ่อ ควรหลีกเลื่ยงแก๊ส แก๊ส LPG เนื่องจากหากเกิดแก๊สรั่ว แก๊สจะลอยลงสู่ที่ต่ำ หากมีประกายไฟ อาจจะเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้ และ แก๊สLPG สามารถแทนที่ออกซิเจน ทำให้สามารถหมดสติและเสียชีวิตได้

ความแตกต่างระหว่างแก๊ส AC และ LPG

การให้ความร้อน
LPG : ให้ความร้อนสูงสุด 3,480 C
AC : ให้ความร้อนสูงสุด 2,930 C

ความบริสุทธิ์ของแก๊ส
LPG : มีส่วนผสมของสารอื่น บางครั้งจึงเกิดฟองอากาศในแนวเชื่อมทำให้แตกและเปราะง่าย
AC : บริสุทธิ์ มากกว่า LPG ทำให้งานเชื่อมแข็งแรงกว่า และสวยกว่า
(เหมาะกับงานเชื่อม)

น้ำหนัก
LPG : น้ำหนักหนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล จะไหลลงไปรวม ในที่ต่ำ
AC : น้ำหนักเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล จะรอยขึ้นด้านบน

แรงดัน
LPG: สามารถใช้แรงดันได้สูงถึง 60 PSI (4bar) (แรงดันเยอะกว่าทำให้ตัดได้เร็วกว่า) สามารถตัดเหล็กทั่วๆไปได้สบาย เช่น ไวด์แฟร้งค์ หรือ เอชบีม ไอบีม
AC: สามารถใช้แรงดันได้สูงถึง 20PSI (1.5 bar)

ราคาและความง่ายในการหาสินค้า

1) LPG: ถูกกว่า และหาซื้อได้ง่ายกว่า
2) AC: แพงกว่า บางพื้นที่อาจจะหาซื้อได้ยาก

คุณภาพถัง
LPG: มีกฏหมายของกระทรวงพลังงาน ต้องตรวจและทดสอบ สภาพถังด้วย Hydro test ทุกๆ 5 ปี ถ้าไม่ผ่าน ต้องมีการทำลายทิ้ง
AC: ยังไม่มีกฏหมายบังคับให้มีการตรวจสภาพ บางถังนำเข้าจากจีนและมีการใช้ซ้ำมากกว่า 50 ปี

ข้อมูลอ้างอิง
บริษัท โกลบอล คอนซัลแตนท์ โซลูชั่น จำกัด
https://www.weldingsupply.com.au/