รหัสเกจ์ HARRIS

รหัสเกจ์ HARRIS  (Cylinder Regulator codes)

ผมได้จัดทำข้อมูลชุดนี้มาเพื่อ สามารถจับคู่ระหว่าง รหัสสินค้า และตัวสินค้าครับ
หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผม

รุ่น 801

801B-1.5-AC >> HARRIS 801 AC [เกจ์อะเซทีลีน]
801B-4-LPG >> HARRIS 801 LPG [เกจ์ LPG]
801-DB-10-N2 >> HARRIS 801 N2 [เกจ์ไนโตรเจน]
801-DB-10-O2 >> HARRIS 801 O2 [เกจ์ออกซิเจน]
801-DB-10-AR >> HARRIS 801 AR [เกจ์อาร์กอน]
801-DB-10-Co2 >> HARRIS 801 Co2 [เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์]
801-DB-10-H2 >> HARRIS 801 H2 [เกจ์ไฮโดรเจน]

รุ่น 801 30F (Flowmeter หลอดแก้ว)

801-DB-30F AR >> HARRIS 801-30F AR เกจ์ อาร์กอน (Flow meter)
801-DB-30F CO2 >> HARRIS 801 30F Co2 [เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์]
801RM-15F-O2 >> HARRIS 801 RM 15F O2 [สำหรับการแพทย์]

รุ่น 25GX (รุ่น 825 เดิม)

25GX-1.5AC >> HARRIS 25GX AC [เกจ์อะเซทีลีน]
25GX-4LPG >> HARRIS 25GX LPG [เกจ์ LPG]
25GX-10-N2 >> HARRIS 25GX N2 เกจ์ไนโตรเจน
25GX-10-O2 >> HARRIS 25GX O2 [เกจ์ออกซิเจน]
25GX-10-AR >> HARRIS 25GX AR [เกจ์อาร์กอน]
25GX-10-Co2 >> HARRIS 25GX Co2 [เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์]
25GX-10-H2 >> HARRIS 25GX H2 [เกจ์ไฮโดรเจน]
25GX-AD-10-HE >> HARRIS 25GX HE [เกจ์ฮีเลี่ยม]

รุ่น 925 

925ARS-40-AIR >> HARRIS 925 Air เกจ์อากาศ
925ARS-40-N2 >> HARRIS 925 N2 (40N) เกจ์ไนโตรเจน
925ARS-40-O2 >> HARRIS 925 O2 – 40 bar [เกจ์ออกซิเจน]
925ARS-40-H2 >> HARRIS 925 H2 เกจ์ไฮโดรเจน
925ARS-40-He >> HARRIS 925 He เกจ์ฮีเลี่ยม
925ARS-40-Co2 >> HARRIS 925 Co2 เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์
925ARS-40-Ar >> HARRIS 925 Ar เกจ์อาร์กอน

รุ่น 987 

987S-100N2 >> HARRIS 987 N2 -100 bar [เกจ์ไนโตรเจน]
987AS-170N2 >> HARRIS 987 N2 -170 bar [เกจ์ไนโตรเจน]
987AS-170O2 >> HARRIS 987 O2 – 170bar [เกจ์ออกซิเจน]
987AS-170Co2 >> HARRIS 987 Co2 [เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์]

รุ่น 847

847-1.5-AC >> HARRIS 847 AC [เกจ์อะเซทีลีน]
847-4-LPG >> HARRIS 847 LPG [เกจ์ LPG]
847-10-Ar >> HARRIS 847 AR [เกจ์อาร์กอน]
847-10-N2 >> HARRIS 847 N2 [เกจ์ไนโตรเจน]
847-10-O2 >> HARRIS 847 O2 [เกจ์ออกซิเจน]
847-10-Co2 >> HARRIS 847 Co2 [เกจ์คาร์บอนไดออกไซด์]

รุ่น 896

896-1.5-AC >> HARRIS 896 AC[เกจ์ออกซิเจน]
896-15-O2 >> HARRIS 896 O2 [เกจ์ออกซิเจน]
896-15-Co2 >> HARRIS 896 Co2[เกจ์ออกซิเจน]
896-15-N2 >> HARRIS 896 N2 [เกจ์ออกซิเจน]