หัวตัดแก๊ส HARRIS ของแท้!!

หัวตัดแก๊ส HARRIS ของแท้

หัวตัดแก๊ส HARRIS ของแท้ ต้องประกอบที่ โปแลนด์ เท่านั้น !!

สินค้า HARRIS เป็นแบรนด์อเมริกาเองก็จริง แต่ด้วยต้นทุนทางการผลิตในประเทศอเมริกาสูง เช่น ค่าแรง , ค่าต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น HARRIS จึงได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศอื่น เพื่อต้นทุนทางการผลิตที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

โดยในส่วนหัวตัดแก๊ส HARRIS 62-5F และ HARRIS 62-5 
สินค้าจะผลิตจากประเทศโปแลนด์เพียงประเทศเดียวเท่านั้น!!

(ข้อมูลอัพเดท เมื่อวันที่ 29/09/2023)

HARRIS 62-5F62-f COO

หัวตัดแก๊ส HARRIS ของแท้ ทั้งชุดประกอบไปด้วย

  1. ด้าม 62-5F สำหรับแก๊ส LPG และ ด้าม 62-5 สำหรับแก๊ส AC (อะเซทีลีน) 
  2. หัวตัดแก๊ส HARRIS 6290 NX 2 ชุด สำหรับแก๊ส LPG และ หัวตัดแก๊ส 6290 สำหรับแก๊ส AC

  3. วงเวียนตัดแก๊ส

  4. ชุดสวมสายแก๊ส 38L และ ชุดสวมสายลม 38R

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : HARRIS PRODUCT GROUP