ชุดตัดแก๊ส LPG และ AC แยกอย่างไร?

ชุดตัดแก๊ส LPG และ AC แยกอย่างไร? วันนี้เราจะมาดูจุดสังเกตุกันครับ

ผมขอยกตัวอย่างหัวตัดแก๊ส ยี่ห้อ HARRIS ครับ รุ่นอื่นๆที่เป็นลักษณะแบบเดียวกับ HARRIS สามารถดูได้เหมือนกันครับ

หัวตัดแก๊ส HARRIS 62-5F (LPG) และ HARRIS 62-5 (AC)  เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดเมืองไทย เพื่อแยกระหว่างสองรุ่นนี้ จุดสังเกตุคือ ด้านหลังของหัวตัดแก๊สครับ

จุุดสังเกตุคือ ด้านหลังของหัวตัดแก๊ส

62-5Fvs62-5AC-2

หัวตัดแก๊ส LPG: ถ้าเป็นรุ่น 62-5F LPG จะมีตัวอักษร F และเขียนคำว่า ” PROPANE “

62-5FLPG-zoom

หัวตัดแก๊ส AC: ถ้าเป็นรุ่น 62-5 AC จะมีตัวอักษร A และเขียนคำว่า ” ACETYLENE “

62-5AC-zoom

ข้อสังเกตุทั้งสองรุ่นที่ด้าม จะเขียน คำว่า “ 62-5 EN ISO 5172 “ เหมือนกัน ทำให้ผู้ใช้งานอาจจะสับสนว่า รหัส 62-5 ที่ด้าม จะเป้นแก๊ส AC และทำให้หัวตัดแก๊สและแก๊สผิดชนิด

62-5Fvs62-5AC-1

ข้อมูลอ้างอิงจาก : HARRIS PRODUCT GROUP