10 ขั้นตอน เช็ครอยรั่วเครื่องปรับอากาศ

1) เปิดฝาวาล์วบริการในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

10steps-leak-test 1

2) ต่อ Manifold-gauge กับท่อบริการ

10steps-leak-test 2
10steps-leak-test 2.1

3) ต่อสายบริการ Manifold-gauge กับ เกจ์ไนโตรเจน (ทางผู้เขียนแนะนำเป็นรุ่น 925 40N ของ HARRIS รองรับแรงดัน สูงถึง 40 บาร์ หรือ 600 PSI)

10steps-leak-test 3

4) เปิดถังไนโตรเจน ให้แรงดันในสายมีค่า 300 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)

10steps-leak-test 4

5) เติมไนโตรเจนเข้าไปในระบบทำความเย็นที่ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)

10steps-leak-test 5

ค่อยๆทำการเปิดเกจ์ เปิด ปิด สลับกัน
ไม่ทำการเปิดค้างไว้ เนื่องจากจะทำให้วาล์วของเกจ์ค้างได้

6) ตรวจหารอยรั่ว

10steps-leak-test 6

7) เติมไนโตรเจนเข้าไปในระบบทำความเย็นที่ 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)

8) ตรวจหารอยรั่ว

9) เติมไนโตรเจนเข้าไปในระบบทำความเย็นที่ 300 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI)

10) ตรวจหารอยรั่ว


🎞️ คลิ๊กเพื่อรับชม >> https://www.youtube.com/watch…

ขอขอบคุณ อ.ประพาสน์ ไพลเหลืองดี
E-TECH Education Channel