ปิดแก๊สอะไรก่อน ?? สำหรับงานเชื่อม,งานตัด และ งานเผาด้วยแก๊ส

ปิดฝั่งออกซิเจนก่อนสิ??

ไม่ใช่ๆ ปิดฝั่งแก๊สก่อน

อิหยังหว่า!! ที่นี้จะปิดฝั่งไหนก่อนดี

บทความด้านล่างมีคำตอบครับ

** สำหรับหัวเชื่อม , ชุดตัด และชุดเผา ที่มีการผสมระหว่างแก๊สออกซิเจน และ แก๊สเชื้อเพลิง (Fuel)

แก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน

แก๊สออกซิเจน - อะเซทิลีน

  • ปิดแก๊ส ออกซิเจนก่อน
  • เมื่อปิดทั้งระบบเรียบร้อยแล้ว เป็นการตรวจสอบแก๊สรั่ว ของแก๊สอะเซทิลีน และแก๊สออกซิเจน
  • ทำให้ไม่เกิดคราบเขม่า (Carbon deposit) ที่อุปกรณ์
  • คราบเขม่าสะสม สามารถทำให้อุปกรณ์ชำระ หรือ เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้
แก๊สออกซิเจน - LPG

แก๊สออกซิเจน - LPG

  • ปิดแก๊ส LPG ก่อน
  • เนื่องจากลักษณะตัวเปลวไฟ ไม่เหมือนกับ อะเซทิลีน
  • อันตราย ถ้าปิดแก๊สออกซิเจนก่อนปิดแก๊ส LPG เพราะจะทำให้เปลวไฟขนาดใหญ่และเป็นวงกว้าง อาจจะทำเกิดความเสียหายกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์
  • แก๊ส LPG เผาไหม้สะอาดกว่า ทำให้ไม่เกิดคราบเขม่าดำ แม้จะปิดแก๊ส LPG ก่อน

ข้อมูลอ้างอิงจาก: HARRIS PRODUCT GROUP