เกจ์อาร์กอน เลือกแบบไหนดี?

เกจ์อาร์กอน ทั้งสองตัวสามารถใช้ปรับแรงดันแก๊สอาร์กอน จากถังแก๊สอาร์กอนได้เหมือนกัน

แต่!! ความแตกต่างจะอยู่ตรงที่ มาตรวัดแรงดันใช้งาน (Outlet Flow)

เกจ์อาร์กอนรุ่นที่มีหลอดแก้ว (Flow Meter)

จะวัดเป็น LPM (Liters Per Minute)
สามารถควบคุมปริมาณแก๊สอาร์กอนที่ปล่อยออกมาได้ละเอียด เหมาะสำหรับงานเชื่อมระบบอาร์กอน หรือ TIG
เช่น HARRIS 801-30F AR เกจ์ อาร์กอน (Flow meter)

เกจ์อาร์กอนรุ่นสองหน้าปัทม์ (รุ่น 801 AR)

จะวัดแก๊สใช้งานเป็น ระบบ บาร์ (Bar)และ PSI หรือ แรงปอนด์ต่อตารางนิ้ว (Pound-force per square inch)
เช่น รุ่น HARRIS 801 AR [เกจ์อาร์กอน] , HARRIS 25GX AR [เกจ์อาร์กอน]

ข้อมูลอ้างอิงจาก : HARRIS PRODUCT GROUP