เพลิงไหม้เกิดจาก?

การเกิดเพลิงไหม้ จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ออกซิเจน , เชื้อเพลิง และ การจุดติดไฟ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถเกิดเพลิงได้

การดับไฟสามารถทำได้โดย เอาองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออก

เช่น การใช้ผ้ากันไฟ คลุมเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการกันออกซิเจน ทำให้องค์ประกอบไม่ครบ เปลวไฟจึงดับ

การเกิดเพลิงไหม้ จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ออกซิเจน , เชื้อเพลิง และ การจุดติดไฟ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถเกิดเพลิงได้

หรือ นักดับเพลิงทีใช้คาร์บอนไดออกไซด์ปกคลุมเพลิงไหม้ การปกคลุม หมายถึง การป้องกันบรรยากาศ ที่มีแก๊สออกซิเจนประกอบอยู่ 21% ออกจากเปลวเพลิง เมื่อองค์ประกอบไม่ครบ เพลิงจะดับไปโดยตัวมันเอง

ดังนั้นแก๊สออกซิเจนและเชื้อเพลิงที่ถูกผสมใน เกจ์วัดแรงดัน และ สายเชื่อมแก๊ส จะไม่มีอันตรายจนกว่ามันจะติดไฟ

ขอบคุณข้อมูล: https://www.sc.edu/ehs/training/Fire/01_triangle.htm