Close
Skip to content

PT TEST รอยเชื่อม Taseto (ทาเซโตะ)

PT TEST รอยเชื่อม ยี่ห้อ TASETO – ใช้สำหรับทำการเช็ครอยร้าวในแนวเชื่อม (Penetrant testing) 

สเปรย์เช็ครอยร้าว สีฟ้า – ใช้สำหรับ ทำความสะอาดพื้นผิวงาน

สเปรย์เช็ครอยร้าว สีแดง – ใช้สำหรับแทรกซึมแนวเชื่อม

สเปรย์เช็ครอยร้าว สีขาว – ใช้สำหรับทำปฏิกริยา

วิธีการใช้งาน สเปรย์เช็ครอยร้าว Taseto อย่างละเอียด

ข้อมูลอ้างอิง : Taseto