Close
Skip to content

เกจ์แก๊ส | Cylinder Regulator

สินค้าทุกรายการจัดส่งผ่านทาง Kerry Express  ฟรี!!
**ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เกจ์แก๊ส (Cylinder regulator) ทำให้หน้าสำหรับปรับแรงดันที่อยู่ภายในถังแก๊ส สำหรับนำไปใช้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อม,งานตัด หรือแม้แต่งานเผา

เกจ์วัดแรงดัน | Cylinder Regulator

สินค้าทุกรายการจัดส่งผ่านทาง Kerry Express  ฟรี!!
**ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%