Close
Skip to content

อุปกรณ์เชื่อม-ตัดแก๊ส

สินค้าทุกรายการจัดส่งผ่านทาง Kerry Express  ฟรี!!
**ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เกจ์วัดแรงดัน Harris (Cylinder regulators)

หัวตัดแก๊ส Harris (Cutting tip)

กันไฟย้อน Harris (Flashback arrestor)